طراحی سایت حرفه ای و پورتال | بهینه سازی سایت |سئو سایت

درباره ما

گروه بین المللی آریاسان با همت والا، دکترین جهادی علمی و اقتصادی و با تکیه بر سوابق گرانقدر و ارزنده بنیانگذار آن جناب آقای مهندس محمد قلیزاده و دانش و تخصص نیروهای بومی و متعهد چندیست  درهمه جوانب دنیای اقتصاد و تجارت، با سر لوحه قرار دادن اخلاق اسلامی وارد شده است.

جناب آقای مهندس قلیزاده، از ابتدای دوران جوانی با روحیه پژوهنده خود، همواره با حل مشکلات روز جامعه در عرصه های مختلف، کمک شایانی به سلامت جامعه نموده اند که یکی از شاخص ترین نمونه های عینی آنها، شکل گیری و رشد شرکت پاکسمن می باشد.

برخی از سوابق علمی، اجرایی، پژوهشی و بازرگانی گرانقدر ایشان بطور خلاصه بدین شرح است:

– پژوهشگر بخش مهندسی پزشکی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانی بعنوان مبتکر و تولید کننده لوازم پزشکی و دامپزشکی

– تاسیس شرکت پاک استریل پژوهشی، صنعتی، بازرگانی لوازم پزشکی

– تاسیس شرکت پاک سمن (پژوهشی صنعتی، بازرگانی) در زمینه لوازم پزشکی، دامپزشکی، ارتوپدی و کمک درمانی

– تاسیس شرکت سمن آسا (پژوهشی، صنعتی، بازرگانی) در زمینه لوازم پزشکی، ارتوپدی و کمک درمانی (صاحب امتیاز، رئیس هیئت مدیره و …)

– تاسیس شرکت پاک آریانام (پژوهشی، صنعتی، بازرگانی) در زمینه توزیع سراسری لوازم پزشک، ارتوپدی و کمک درمانی (صاحب امتیاز، رئیس هیئت مدیره و …)

– تاسیس شرکت Mimac Inc (سهامدار و رئیس هیئت مدیره)

– تاسیس شرکت Mimak GmbH در آلمان

– تاسیس شرکت سوپاک آریاسان